Confidentialitate

Respectarea cerințelor de prelucrare a datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și pentru succesul nostru în afaceri. Astfel, Prodil AMG SRL (denumită în continuare „ Beauty Studio” în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Legislația aplicabilă privind prelucrarea datelor personale”).

Prezenta Politică privind protecția datelor (denumită în continuare „Politica”) se aplică prelucrărilor de date efectuate de către Beauty Studio în legatură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, fie că sunteți un client sau potențial client al Beauty Studio un candidat pentru ocuparea locurilor de muncă în cadrul Beauty Studio , un vizitator al website-ului nostru sau un vizitator în agențiile noastre sau la sediul nostru social, sau orice altă persoană fizică ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate de către Beauty Studio în cadrul desfășurării activităților sale.

Politica noastră cuprinde atât aspectele de protecție privind prelucrarea datelor personale efectuate de Beauty Studio la sediul social sau în agențiile sale (deci, în afara website-ului), în desfăşurarea activităţii sale economice, cât și aspectele care țin de protecția datelor pe pagina noastră web, pentru operațiunile de prelucrare efectuate prin intermediul website-ului nostru www.salonbeautystudio.ro

În cadrul Politicii, vom acoperi:

– scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și temeiurile de prelucrare pe care le avem;

– categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră și pe care le prelucrăm;

– sursa datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm;

– perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– drepturile pe care le aveți în calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale;

– măsurile luate pentru protecția datelor dumneavoastră personale.

1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE  OPERATORULUI DE DATE:
 

PRODIL AMG S.R.L.

Sediul social: str. Nerva Traian , nr.17, bl. M70, sector 3, Bucuresti

Telefon (Compartimentul Relaţii cu Clienţii): 0729. 848.823  (apel cu tarif normal) 
E-mail: Contact[@]salonbeautystudio.ro

2. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În funcție de calitatea pe care o aveți în raporturile cu noi ca persoană vizată, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna însă în baza unui temei legal.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Beauty Studio pentru realizarea scopurilor de mai sus pot fi următoarele:

2.2       Dacă sunteti un potențial candidat pentru ocuparea unui loc de muncă în cadrul Beauty Studio

Dacă dorești să candidezi pentru un loc de muncă în cadrul echipei noastre, te informăm că îți vom prelucra datele personale din CV, precum și orice alte date pe care ni le transmiți ulterior, dacă este cazul, strict în scopul recrutării pentru poziția deschisă și anunțată prin acest anunț de job. Temeiul în baza căruia îți vom prelucra datele este interesul nostru legitim de a acoperi nevoile noastre organizatorice, în considerarea obiectului nostru de activitate și a specificului postului pentru care aplici.

În scopul selecţiei şi recrutării, putem prelucra următoarele categorii de date personale:

Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numărul documentului de identificare, fotografia etc.
Datele de contact – adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţa etc.
Date despre viața profesională – angajator, experiență, poziție, educație etc.
Date digitale – informații publice postate pe site-uri web de activități profesionale și alte date disponibile public pe Internet etc.;

Precizăm că pentru anumite funcţii care presupun gestiunea bunurilor companiei (în special gestionarea banilor), Beauty Studio poate solicita prezentarea unui cazier juridiciar fără a stoca datele personale din document şi fără a reţine acest document în arhiva acesteia.


2.3       Dacă sunteți vizitatori în sediile noastre (punctele de lucru) sau la sediul social al Beauty Studio
 

În cazul în care ne vizitați în agentiile noastre (punctele de lucru)/sediul nostru social, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, imagine, precum și alte date pe care ni le furnizați) în scopul asigurării securității spațiului, personalului și a bunurilor noastre, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul nostru legitim de a asigura securitatea spațiului și a bunurilor/echipamentelor Beauty Studio sau îndeplinirea unei obligații legale, acolo unde este cazul.


2.4       Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru sau dacă îl accesați pentru a vă înregistra datele

 

Dacă vizitați website-ului nostru www.salonbeautystudio.ro, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal la momentul accesării website-ului (data și ora accesării website-ului, adresa IP de la care a fost accesat website-ul) și le prelucrăm în următoarele scopuri:

• pentru a ne asigura că website-ul nostru şi secţiunile acestuia sunt relevante pentru nevoile clienţilor noştri/potenţialilor clienţi;
• publicarea conţinutului accesibil clienţilor noştri/potenţialilor clienţi în raport cu preferinţele acestora;
• pentru a oferi funcţii de social media şi pentru a analiza şi monitoriza traficul pe website.

Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor acestuia.
De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal când accesați anumite secțiuni ale website-ului și vă înregistrați datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi contactat de către Beauty Studio în diverse scopuri, astfel:

– prin accesarea secțiunii „Contact” și completarea formularului din cadrul acestui secțiuni, pentru a fi contactat de către Beauty Studio  pentru a vă comunica detalii cu privire la serviciile oferite.

Folosim în cadrul website-ului nostru fişiere de tip cookies, stocând astfel temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăţi securitatea accesului şi a traficului pe website, precum şi pentru a adapta serviciile pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noştri. Mai multe informații puteți găsi în acest sens accesând Politica noastră de utilizare a fișierelor de tip cookies publicată pe website.

2.5    Dacă sunteți o persoană care transmite o solicitare/plângere/reclamație către Beauty Studio

În cazul în care nu sunteți clientul/potențialul client/angajatul Beauty Studio  și ne adresați o solicitare/plângere/reclamație cu privire la produsele Beauty Studio sau cu privire la orice alt aspect privind activitatea Beauty Studio, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, date de contact, precum și orice alte date pe care ni le furnizați) în vederea soluționării solicitării/plângerii/reclamației formulate. 

Temeiul nostru pentru această prelucrare este interesul legitim al Beauty Studio de a soluționa solicitarea/plângerea/reclamația conform solicitării dumneavoastră.

2.6    Dacă sunteți un reprezentant, persoană de contact sau angajat al unui furnizor sau partener comercial al Beauty Studio

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume și prenume, adresă de poștă electronică, număr telefon mobil, precum și orice alte date de contact relevante) în scopul derulării activității contractuale/comerciale pe care o avem cu furnizorul nostru de servicii sau cu partenerul nostru comercial.

Temeiul pentru o astfel de prelucrare este interesul nostru legitim de gestionare a relației contractuale/comerciale pe care am inițiat-o cu furnizorul de servicii/partenerul comercial al Beauty Studio.

3. DE UNDE OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

În funcție de calitatea dumneavoastră de persoană vizitata și de scopurile prelucrării, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin diverse modalități:

– când ni le furnizați în mod direct (de exemplu, când vă înregistrați datele pe website-ul nostru pentru a putea fi contactat;
– când ne contactați telefonic prin compartimentul de Relaţii cu Clienţii al Beauty Studio sau prin intermediul poştei electronice pentru solicitarea unui serviciu; când ne furnizați CV-ul dumneavoastră pentru recrutarea pe o anumită poziție;
– când ne contactați pentru înregistrarea unei solictări/plângeri/reclamații etc.)
– prin contactarea dumneavoastră de către angajatul Beauty Studio la domiciliul dumneavoastră;
– de la persoane autorizate să comunice cu noi în numele dumneavoastră sau persoane care fac plăți în numele dumneavoastră;
– de la angajator, prin platformele de recrutare a partenerilor noştri contractuali sau de la companii externe care ne oferă servicii de evaluare adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare (dacă sunteți un potențial candidat);
– din publicaţii şi baze de date externe publice (baze de date de tipul saloane infrumusetare, ANAF etc.).
– de la partenerii noştri contractuali (parteneri) cărora le-aţi furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea acordarii unui serviciu Beauty Studio;


4. CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate de Beauty Studio doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus sau dacă avem o obligație legală de prelucrare. Pentru prelucrările de date cu caracter personal unde avem nevoie de consimțământul dumneavoastră, vom prelucra datele dumneavoastră până când vă retrageți consimțământul.

Dacă sunteți un potențial client și solicitați un serviciu de la Beauty Studio , însă renunțați de bună-voie la acesta, sau dacă cererea de serviciu va fi respinsă de Beauty Studio, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse din bazele noastre de date după o perioadă de 6 luni de la data colectării datelor, cu excepția operațiunilor de prelucrare pentru care v-ați dat consimțământul (care vor fi prelucrate până la data retragerii consimțământului).

Dacă sunteți clientul nostru, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Beauty Studio are obligația legală de a păstra documentația de cunoaștere a clientelei (care conține datele dumneavoastră cu caracter personal) pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumnevoastră.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva Beauty Studio timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale Beauty Studio, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.

Dacă sunteți un potențial candidat la ocuparea unei poziții în cadrul echipei noastre, vă vom păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru definitivarea în cadrul organizației noastre a postului pentru care ați aplicat, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectării datelor, după care datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv datele din CV) vor fi șterse/distruse din evidențele noastre.

În cazul în care sunteți vizitatori în agentiile noastre (punctele de lucru) / sediul nostru social, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi păstrate pentru o perioadă de 30 de zile.

Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru și vă înregistrați datele cu caracter personal în secțiunile relevante, website-ul nostru va capta datele dumneavoastră pentru o perioadă de 3 luni de la data înregistrării datelor.

După expirarea termenelor de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal se șterg sau se anonimizează și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Beauty Studio.

5. CĂTRE CINE TRANSMITEM DATELE DUMNVEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR NOASTRE DE PRELUCRARE (RAPOARTE, LISTE, ETC.)

Dezvăluim/transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorilor noştri sau altor companii care fac parte din Grupul de companii din care face parte Beauty Studio  în scopuri de marketing, pentru oferirea de alte produse şi servicii, pentru a administra serviciile acordate , în scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicaţii software, precum şi în scopuri de audit.

Transferăm datele dumneavoastră personale pentru scopurile descrise în prezenta Politică numai furnizorilor care garantează protecţia datelor dumneavoastră personale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale pe care le aveţi.

Pentru orice informații suplimentare privind transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri, vă rugăm să vă adresați către Beauty Studio, la adresa contact[@]salonbeautystudio.ro

Dacă sunteți clientul nostru, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal și către următoarele terțe părți:

6. DREPTURILE DE CARE DISPUNETI

În calitate de persoană vizată, conform Legislației aplicabile privind prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi:

Prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Beauty Studio prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat(ă) înainte de ridicarea restricționării prelucrării datelor.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: contact[@]salonbeautystudio.ro sau (ii) prin poștă/curier la sediul social al Beauty Studio. Cererile dumneavoastra vor fi prelucrate cât mai curând posibil. Depunem eforturi pentru a rezolva orice cerere în legatură cu activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vă apartin, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. Pentru a da curs solicitărilor de exercitare a drepturilor de mai sus, Beauty Studio poate cere informații suplimentare necesare pentru a vă identifica, pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal împotriva oricăror tentative frauduloase.

7. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE?

Pentru a ne asigura că drepturile şi libertățile dumneavoastră nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, am implementat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat. Aceste măsuri constau, fără a se limita la, instruirea și testarea regulată a angajaților şi a partenerilor noștri, introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe furnizorii noștri de servicii, pentru a întruni un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastra cu caracter personal şi încheiem cu aceştia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura că fiecare partener contractual care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal realizează activităţile de prelucrare contractate în deplină siguranţă şi că respectă prevederile Legislaţiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale.

8. ACTUALIZĂRI

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal este aplicabilă începând cu 25 mai 2018.

Prezenta Politică este revizuită anual. Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web: www.salonbeautystudio.ro.