Retentie

Politica de Confidentialitate aplicabila SITE-ului Prodil AMG S.R.L. (denumita in continuare „Politica”)

Prezenta Politica de Confidentialitate stabileste modalitatea in care toate datele, inclusiv datele cu caracter personal pe care Prodil AMG S.R.L (denumita in continuare „ Beauty Studio”)le colecteaza de la CLIENTII/POTENTIALII CLIENTI persoane fizice, sau pe care acestia le furnizeaza, vor fi prelucrate de catre Beauty Studio.

Astfel, vă oferim informații transparente cu privire la datele personale pe care le colectăm și la modul în care folosim datele dumneavoastra personale și vă informăm despre drepturile dumneavoastră în calitate de persoana vizata și despre modul în care puteți exercita drepturile persoanelor vizate.

Inainte de a ne oferi date cu caracter personal prin accesarea SITE-ului Beauty Studio, vi se va solicita consimtamantul pentru unele dintre activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale desfasurate de Beauty Studio in conformitate cu capitolul „Legalitatea prelucrarii datelor personale” din prezenta Politica.

In masura in care aveti solicitari sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale in cadrul Beauty Studio, va rugam sa ne contactati utilizand adresa contact[@]salonbeautystudio.ro

1. Informatii de contact ale entitatii care realizeaza activitatile de prelucrare descrise:

Prodil AMG S.R.L

Ne puteti contacta prin:

E-mail: contact[@]salonbeautystudio.ro

Prin telefon catre Compartimentul Relatii cu Clientii: 0729. 848.823 (apel cu tarif normal)

Prin postă: str. Nerva Traian , nr.17, bl. M70, sector 3, Bucuresti.

2. Beauty Studio colecteaza date cu caracter personal ale clientilor/potentialilor clienti  persoane fizice, in urmatoarele scopuri:

3. Catre cine transmitem datele dumnveavoastra personale si rezultatele activitatilor noastre de prelucrare (rapoarte, liste, etc.):

Furnizorii nostri

Dezvaluim/transmitem informatii furnizorilor nostri pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastra personale in deplina siguranta si pentru a ne reprezenta in comunicarile de marketing pe care le purtam cu dumneavoastra,  in scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicatii software, precum si in scopuri de audit.

Autoritati publice

Suntem obligati sa dezvaluim/transmitem datele dumneavoastra personale autoritatilor publice competente in raport cu activitatea institutiilor financiare nebancare. Pentru a exemplifica, legislatia care reglementeaza, in general, activitatea de creditare pe teritoriul Romaniei este:

Folosim in cadrul SITE-ului Beauty Studio fisiere cookies, stocand astfel temporar, date cu caracter personal  pentru a imbunatati securitatea accesului si a traficului pe website, precum si pentru a adapta serviciile pentru a veni in intampinarea clientilor nostri.

  1. Principiile de prelucrare a datelor personale din cadrul Beauty Studio

Respectam principiile de protecție a datelor personale, și anume că datele cu caracter personal vor fi:

Categoriile de date pe care le utilizam

Prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Date de identificare – nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, cartea de identitate sau, daca este cazul, alt document care atesta identitatea clientului nostru;

Date de contact – email, numar de telefon (mobil, fix sau ambele), adresa;

Date despre viata personala – angajator, experienta profesionala, functie actuala si istoric, salariu, nivel de educatie, etc;

Date despre membrii familiei – numele sotului/sotiei, informatii despre copii, etc;

Date despre comportamentul dumneavoastra in calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet), respectiv achizitii online, bunuri detinute in proprietate (imobil, autoturism, etc.);

Date si informatii financiare – venituri, cheltuieli, etc;

Date digitale – fisiere cookies, adresa IP.

Direct de la dumneavoastra:

Din alte surse:

Va informam ca, dezvaluim/transmitem datele dumneavoastra personale, pentru scopurile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate si numai partenerilor nostri contractuali, cu care am incheiat si acorduri de prelucrare a datelor dumneavoastra personale si care garanteaza protectia datelor dumneavoastra personale, a drepturilor si libertatilor garantate in raport cu datele dumneavoastra personale. Suntem, de asemenea, obligati in unele cazuri, sa dezvaluim datele dumneavoastra personale sau informatii despre activitatile de prelucrare pe care le desfasuram, autoritatilor publice (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Autoritatea Nationala Privind Protectia Consumatorilor, autoritati de supraveghere financiara, etc.), insa numai pentru a ne conforma unei obligatii legale in cadrul activitatilor acesteia ca salon de infrumusetare.

  1. Legalitatea prelucrarii datelor personale

Beauty Studio este responsabil pentru activitatile de prelucrare a datelor personale care va apartin pe intreaga durata a relatiei comerciale dintre dumneavoastra si companie, precum si ulterior, conform obligatiilor legale ce revin companiei. Respectam principiile de prelucrare instituite in cadrul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) si am integrat aceste principii in procesele interne ale companiei si in practicile noastre comerciale.

Activitatile de Marketing desfasurate (promotii si campanii de prezentare a produselor companiei, activitati de profilare in scop de marketing) indiferent de mijloacele de desfasurare a acestora, sunt realizate de catre companie exclusiv prin obtinerea consimtamantului prealabil al clientului.

  1. Unde vă prelucrăm datele?

Pentru a ne desfășura activitatea, vă prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu condițiile prezentate în această politica. Vă prelucrăm datele cu caracter personal la nivel national si le transferam în Spațiul Economic European. În cazul transferului datelor dumneavoastra personale în afara Spațiului Economic European și în absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucării, pentru a asigura o securitate adecvată a prelucrării, transferul datelor dumneavoastra personale se efectuează în baza clauzelor contractuale standard de protecție a datelor personale adoptate de Comisia Europeană sau în baza altor garanții adecvate. Pentru a obține informații despre garanțiile adecvate luate de către Beauty Studio, puteti formula o cerere pe e-mail la adresa: contact[@]salonbeautystudio.ro. Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către Beauty Studio a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale – Beauty Studio transmite către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

  1. Prelucrarea datelor candidatilor in vederea ocuparii locurilor de munca disponibile in cadrul companei

Informațiile personale înseamnă orice informație care vă identifică sau care ar putea fi utilizată pentru a vă identifica. Prelucram datele candidatilor care aplica la locurile de munca disponibile in cadrul companiei in scop legitim in vederea incheierii unui contract de munca.

Ne asigurăm că procesăm numai datele dumneavoastra personale care sunt strict necesare scopului declarat.

In scopul selectiei si recrutarii, putem procesa următoarele categorii de date personale în funcție de scopul urmărit:

Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numărul documentului de identificare, fotografia etc.

Datele de contact – adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de domiciliu/resedinta etc.

Date despre viața profesională – angajator, experiență, poziție, educație etc.

Precizam ca pentru anumite functii care presupun gestiunea bunurilor companiei (in special gestionarea banilor), compania poate solicita prezentarea unui cazier juridicar fara a stoca datele personale din document si fara a retine acest document in arhiva acesteia.

Datele digitale – cookie-uri, adrese IP, site-uri web și activități de rețele sociale și alte date public disponibile pe Internet etc.;

Categorii speciale de date (date sensibile) – date privind starea de sănătate.

Cum colectăm datele dumneavoastră?

Direct de la dumneavoastră:

• În procesul de selecție si recrutare sau prin transmiterea de catre dumnevoastra a CV-ului pe adresa de e-mail Contact[@]salonbeautystudio.ro din sectiunea „Beauty Studio Angajeaza” sau prin platformele de recrutare a partenerilor nostri contractuali.

Din alte surse:

• Companie externă, în scopul evaluării adecvării candidatului în timpul procesului de recrutare;

• Sănătatea si securitatea în muncă sau alți furnizori de servicii de securitate la locul de munca sau in servicii medicale;

• De la fostul angajator.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Ca regulă generală, păstrăm datele dumneavoastră personale o perioada necesară pentru a atinge scopul prelucrarii acestora, respectiv pe durata procesului de recrutare și selecție, pe durata executarii contractului individual de munca dacă procesul se finalizeaza prin semnarea unui contract individual de munca, si ulterior incetarii contractului de munca, pentru conformarea cu obligatii legale aplicabile companiei. In cazul in care procesul de recrutare si selectie nu se materializeaza cu semnarea unui contract individual de munca, CV-urile se vor mai pastra de catre companie pentru o perioada de maximum 6 luni de la incheierea procesului de recrutare, dupa care se distrug/sterg. Toate CV-urile nesolicitate vor fi imediat distruse sau șterse.

  1. Drepturile de care dispuneti

Dacă sunteți reprezentantul partenerului nostru contractual, avem dreptul și obligația legală de a reține toate datele cu caracter personal necesare, pe care ni le-ați furnizat în scopuri de gestionare si executare a contractului.

Daca sunteti client al companiei, vom păstra datele dumneavoastra pe intreaga durata a valabilității contractului de credit si pentru perioada prescrisă de legislația respectivă, dar nu mai mult de 10 ani de la incheierea exercitiului financiar in care au fost intocmite documentele justificative (conform prevederilor Legii contabilitatii), pentru posibile acțiuni în justiție si alte scopuri expres prevazute de lege.

  1. Cum vă protejăm datele?

Pentru a ne asigura că drepturile și libertățile dumneavoastra nu sunt puse în pericol și că se respectă conformitatea cu legislația și reglementările relevante în domeniul protecției datelor, am implementat măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, pentru a asigura un nivel de securitate suficient în vederea prelucrării datelor cu caracter personal. Aceste măsuri constau în instruirea și în testarea regulată a angajaților și a partenerilor noștri, în introducerea de politici și procese relevante, care sunt revizuite și actualizate în mod regulat. De asemenea, ne asigurăm că îi evaluăm cu atenție pe prestatorii noștri pentru a furniza un nivel corespunzător de protecție a datelor dumneavoastra cu caracter personal si incheiem cu acestia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura ca fiecare partener contractual care intra in contact sub autoritatea noastra cu datele dumneavoastra cu caracter personal realizeaza activitatile de prelucrare contractate in deplina siguranta si ca respecta prevederile legislatiei in vigoare in domeniul prelucrarii datelor personale.

  1. Actualizări

Politica de stocare a datelor personale (retenție) este revizuita cel puțin anual. Versiunile actualizate vor fi publicate pe site-ul brokero.ro